• Mở sự kiện

Thông tin!

Máy Chủ Tối Thượng

Không Tu Chân - Không Danh Hiệu - Mốc Nạp Đủ Duy Trì Server

Alpha Test: 19h00 25/05/2022 - Open Beta: 19h00 27/05/2022

Thông tin Server

 • Exp : 500x
 • Tỉ lệ Drop : 50% - Ngọc và đồ Exl Drop Nhiều
 • Phiên bản : Season 6.9 Quốc Tế
 • Max Trang Bị Socket
 • Max Wing 3 - Trang Bị Full Option
 • Tham Gia Sự Kiện Và Train Quái Nhận Wcoin
 • Game lâu dài và uy tín
 • Giới Hạn 3 Acc / 1 PC / IP
 • Alpha Test : 19h 25/05/2022
 • Open Beta : 19h 27/05/2022

Tạo nhân vật Open

 • --- OPEN BETA ---
 • + Level : 400
 • + Point : 10.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Giới hạn Reset 10 lần 1 ngày, Cuối tuần 20 lần
 • + Reset Level 400, Reset xong về Level 300
 • + 1 Level nhận 1 Point, Reset không có Point

Thông tin Sub

Sub 1 2 3 4
Quái vật Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không Không
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không Không
Sự kiện Event AD Tổ Chức Không
Treo Off Không Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Vũ Khí Rồng Các Loại Boss
Ngay Sau OPEN Chiến Mã + Quạ Tinh KanturuRelics (K4)
Ngay Sau OPEN Drop NL Wing 2 Medusa, Vòng Quay và Train tại Icarus...
15 Ngày Sau OPEN Drop NL Wing 2.5 Boss Quỷ Vương
20 Ngày Sau OPEN Mở Ép Sói Hoàng Kim Train Nguyên Liệu tại Stadium
30 Ngày Sau OPEN Mở Trang Bị 380 Boss Medusa
50 Ngày Sau OPEN Mở ép Wing 3 Cần tự ép Nguyên Liệu
90 Ngày sau OPEN Mở Đồ 400 Selupan

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Map Icarus, Medusa, Vòng Quay, Gaion...
Sub: 2-3
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá nguyên thủy Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá Tạo Hóa Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy
Phá Tháp Tinh Luyện
Sub: 2-3
Nguyên Liệu Sói Tinh Train tại :
Map Stadium
Sub: 2-3
Drop Ngọc Jewel Train tại:
Quái 50 Trở Lên
Sub: 2-3
Train WcoinC Train tại:
Barracks, KanturuRelics, Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ, Hỗn Nguyên Lâu
Sub: 2-3
Đổi Đồ
Exl Hoặc Đồ Thần Lấy WcoinC
Cách Đổi:
Bỏ 4 Món Vào Máy Chaos Noria
Tỷ lệ 50%
Sub: 1
Đổi Ngọc
Không Sử Dụng Lấy Bles, Soul, Hamony...
Cách Đổi:
Click vào các NPC ở Lorencia
Tỷ lệ 100%
Sub: 1
Đổi Box
Cấp Thấp lấy Box Cấp Cao
Cách Đổi:
Click vào NPC ở Davias (227-66)
Tỷ lệ 100%
Sub: 1

Alpha Test: 19h00 ngày 08/11/2021 - Open Beta: 19h00 ngày 10/11/2021

Hệ thống sự kiện trong Game

< <