• Mở sự kiện

Thông tin!

Máy Chủ HERO

Không Tu Chân - Không Danh Hiệu - Không Đua Top - Mốc Nạp Đủ Duy Trì Server

Alpha Test: 19h00 08/11/2021 - Open Beta: 19h00 10/11/2021

Thông tin Server

 • Exp : 500x
 • Tỉ lệ Drop : 50% - Ngọc Drop Nhiều
 • Phiên bản : Season 6.9 Quốc Tế
 • Max Trang Bị Socket
 • Max Wing 3 - Trang Bị Full Option
 • Tham Gia Sự Kiện Và Train Quái Nhận Wcoin
 • Game lâu dài và uy tín
 • Giới Hạn 3 Acc / 1 PC / IP
 • Alpha Test : 19h 08/11/2021
 • Open Beta : 19h 10/11/2021

Tạo nhân vật Alpha Test và Open Beta

 • --- ALPHA TEST ---
 • + Level : 400
 • + Point : 65.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Không giới hạn Reset
 • ---------------------------
 • --- OPEN BETA ---
 • + Level : 400
 • + Point : 10.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Giới hạn 10 lần Reset/1 ngày

Thông tin Sub

Sub 1 2 3 4
Quái vật Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không Không
Sự kiện Event AD Tổ Chức Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Vũ Khí Rồng Boss Quỷ Vương
Ngay Sau OPEN Chiến Mã + Quạ Tinh KanturuRelics (K4)
Ngay Sau OPEN Drop NL Wing 2 Sự Kiện Đại Chiến Dungeon3 và Train tại Icarus
10 Ngày Sau OPEN Drop NL Wing 2.5 Boss Quỷ Vương
20 Ngày Sau OPEN Mở Trang Bị 380 Boss Medusa
30 Ngày Sau OPEN Mở ép Wing 3 Cần tự ép Nguyên Liệu
45 Ngày sau OPEN Mở Đồ 400 Nhện Selupan
Giai Đoạn Sau Mở Các Loại Trang Bị SS8 Sẽ Thông Báo Sau

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Map Icarus, Đại Chiến Dungeon3
Sub: 2-3
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá nguyên thủy Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá Tạo Hóa Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy
Phá Tháp Tinh Luyện
Sub: 2-3
Nguyên Liệu Sói Tinh Train tại :
Map Stadium
Sub: 2-3
Drop Ngọc Jewel Train tại:
Quái 70 Trở Lên
Sub: 2-3
Train WcoinC Train tại:
Barracks, KanturuRelics, Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
Sub: 2-3
Đổi Đồ
Exl Hoặc Đồ Thần Lấy WcoinC
Cách Đổi:
Bỏ 4 Món Vào Máy Chaos Noria
Tỷ lệ 50%
Sub: 1
Đổi Ngọc
Chaos, Life, Cre Lấy Bless Soul
Cách Đổi:
Click Vào Các NPC Ở Lorencia Góc 9h
Tỷ lệ 100%
Sub: 1

Alpha Test: 19h00 ngày 08/11/2021 - Open Beta: 19h00 ngày 10/11/2021

Hệ thống sự kiện trong Game

< <