• Mở sự kiện

Thông tin!

Máy Chủ Hoàn Mỹ

Không Tu Chân - Không Danh Hiệu - Không Đua Top - Mốc Nạp Đủ Duy Trì Server

Alpha Test: 13h00 31/8/2021 - Open Beta: 13h00 02/9/2021

Thông tin Server

 • Exp : 50x
 • Tỉ lệ Drop : 50% - Ngọc Drop Nhiều
 • Phiên bản : Season 6.9 Quốc Tế
 • Max Trang Bị Socket
 • Max Wing 3 - Trang Bị Full Option
 • Reset Và Train Quái Nhận Wcoin
 • Đảm bảo giải trí hấp dẫn mùa dịch
 • Giới Hạn 3 Acc / 1 PC / IP
 • Alpha Test : 13h 31/8/2021
 • Open Beta : 13h 02/9/2021

Tạo nhân vật Open

 • --- OPEN BETA ---
 • + Level : 100
 • + Point : 50.000
 • + Zen : 1.000.000.000
 • + Không giới hạn Reset

Thông tin Sub

Sub 1 2 3 4
Quái vật Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ
PK (PvP) Không
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không Không
Sự kiện Event AD Tổ Chức Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Vũ Khí Rồng Đổi Đồng Xu May Mắn
Ngay Sau OPEN Chiến Mã + Quạ Tinh KanturuRelics (K4)
Ngay Sau OPEN Drop NL Wing 2 Boss Erohim và Train tại Icarus
7 Ngày Sau OPEN Drop NL Wing 2.5 Boss Quỷ Vương
15 Ngày Sau OPEN Mở Trang Bị 380 Đổi Đồng Xu May Mắn
30 Ngày Sau OPEN Mở ép Wing 3 Cần tự ép Nguyên Liệu
45 Ngày sau OPEN Mở Đồ 400 Siêu Boss Hoàng Gia
Giai Đoạn Sau Mở Các Loại Trang Bị SS8 Sẽ Thông Báo Sau

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Map Icarus, Săn Erohim
Sub: 2-3-4
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3-4
Đá nguyên thủy Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3-4
Đá Tạo Hóa Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy
Phá Tháp Tinh Luyện
Sub: 2-3
Nguyên Liệu Sói Tinh Train tại :
Map Stadium
Sub: 2-3-4
Đá Hộ Mệnh Train tại:
Raklion
Sub: 2-3-4 (mở sau 15 ngày)
Drop Ngọc Jewel Train tại:
Quái 70 Trở Lên
Sub: 2-3-4
Train Đồng Xu May Mắn Train tại:
Barracks, Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
Sub: 2-3-4
Train WcoinC Train tại:
Barracks, Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
Sub: 2-3-4
Đổi Đồ
Exl Hoặc Đồ Thần Lấy WcoinC
Cách Đổi:
Bỏ 4 Món Vào Máy Chaos Noria
Tỷ lệ 50%
Sub: 1

Alpha Test: 13h00 ngày 31/8/2021 - Open Beta: 13h00 ngày 02/9/2021

Hệ thống sự kiện trong Game

< <